”Att tolka innebär inte bara att översätta det som sägs. Det är också att vara lyhörd för det som finns mellan raderna.”

En skicklig tolk ska inte bara tala bra svenska och kinesiska. Den ska även vara lojal mot sin uppdragsgivare, hjälpa denne att föra en diskussion på en strategisk nivå och kunna upptäcka små nyanser under en affärsförhandling. Försäkra dig om att dina ord väljs rätt – använd egen tolk i mötet med kinesiska kunder! Aros Kinakonsult erbjuder tolkningstjänster, där du som kund alltid kan känna en trygghet i att vi hjälper dig att lösa eventuella kommunikationsproblem.

Du konverserar på svenska eller engelska, så kommunicerar vi på kinesiska. Ibland säger vi mer än du, när det behövs en förklaring. Ibland säger vi mindre, när vi upplever att dina ord krockar med den kinesiska kulturen (då påpekar vi det på svenska så att du får en möjlighet att rätta dig). Ibland illustrerar vi ditt budskap med ett kinesiskt ordspråk.

Kostnadsfri behovsanalys!

Inför en dags tolkning lägger vi minst en dags arbete på att bekanta oss med ditt företag och dess produkter, vision, strategi och behov. Vi anser det är ett måste för oss att kunna klara ett kvalificerat arbete – och det tar vi inte betalt för! Efter behovsanalysen förklarar vi vilken typ av tolkningstjänst vi anser att du behöver. Du bestämmer vilken väg vi tillsammans sedan går.