”En aha-upplevelse. Nu förstår jag kinesernas beteende mycket bättre, men också hur jag själv uppfattas (kursdeltagare från ABB, september 1998).”

Aros Kinakonsult erbjuder intressanta och unika seminarier om kinesisk affärskultur. Under seminarierna går vi igenom praktiska exempel och ”typiska” situationer som kan uppstå i mötet över kulturgränserna. Vi ser på kulturskillnader, analyserar varför de finns och hur vi kan dra nytta av våra o/likheter. Vi ser på och löser olika typer av problem som kan uppstå – och hur de kan undvikas. Varje klassiska seminarium är fem timmar långt och kan kombineras med olika ämnen.

Även du inte jobbar med Kina idag, kan det vara inspirerande att höra mer om det annalunda tänksättet. Att lära sig något nytt, så du utvecklas.