Det finns 1000 sätt att säga nej på kinesiska, och JA är bara en ev dem. Det är viktigt att ha med en egen tolk vid affärsmöte med kinsiska partner. Det är klockt att ha bra översättning på dina presentation på kinesiska. Det är extra viktigt särkilt för dig som inte kan bedömma kinesiska språket.