För färdig översatt text från och till kinesiska, erbjuder Aros Kinakonsult granskning och korrekturläsning. Du som kund väljer själva arbetet med fokus på teknisk syfte (patentansökan till exampel) eller marknadsförings syfte.