Kineser är nyfikna på och intresserade av svensk kultur. Ge dina kinesiska kollegor och gäster en möjlighet att förstå vilka förväntningar du har på dem, vilka traditioner och kulturella faktorer som påverkar affärskulturen i Sverige. 

 

Här kan vi representera ditt företag. I kursen får de kinesiska kontakterna lära sig mer om ditt företags vision och tanke, och vi kan vägleda dem till ett agerande som gynnar både dem och ditt företag.

Seminarieinnehåll:

-       En typisk svensk

-       Det typiskt svenska

-       Konstigheter och varför

-       Från ? till ! (inlärningsprocess för kineser som kommer till Sverige)

-       Kulturchock

-       Svenska produkter – kostnad och kvalitet

-       Att tänka på för kinesiska företag

-       Internationalisering