Har du planer på att besöka mässor i Sverige för att träffa de intressanta kinesiska företag som finns där? Inom Sverige kan vi följa med som tolk eller som stödkonsult. Är du på väg till en kinesisk mässa i Kina? Vi ger dig utbildning i Sverige, ser till du är väl förberedd när du kommer till Kina.