inspirerande kurs för skolungdomar, från grundskolan till gymnasiet.