Måste du har eget fabrik eller bättre att importera istället?

Eget varumärke och skydd

Vilken marknad är det mest intressant för dig?