Ca. 500 delegationer från Kina togs emot sedan 1999.