”För goda affärsrelationer krävs ömsesidig förståelse. Att båda parter talar samma språk, såväl ur ett språkmässigt som kulturellt perspektiv.”

Har du och ditt företag definierat ett behov av affärskontakter med Kina? Kanske har ni redan etablerat kontakter med Kina och undrar hur ni ska få ut maximalt värde av dem? Väljer du Aros Kinakonsult som samarbetspartner gör du ett mycket bra val. Vi har stora erfarenheter av att hjälpa svenska företag längs vägen in på den kinesiska marknaden, att förstå kinesisk affärskultur och hur man kommunicerar och arbetar över kulturgränserna för att göra gemensamma affärer på bästa sätt. 

Aros Kinakonsult erbjuder konsulttjänster inom översättning, tolkning, guidning, men även utbildning i kinesisk affärskultur och allmän Kinakunskap. För kinesiska kunder eller delegationer erbjuder vi även utbildning i svensk kultur och affärskultur – på kinesiska. Vi har under ett antal år utbildat kinesiska företag och myndigheter, hjälpt dem att hitta samarbetspartner i Sverige.

Alla våra tjänster är konsultorienterade och håller mycket hög kvalitet. Längs vägen till en lyckad affärsrelation med Kina är vi ditt strategiska bollplank och bistår med analys, bedömning, rådgivning och målinriktade konsulttjänster. Vi kan hjälpa dig att lösa eventuella problem som uppstår, hänvisa till rätt instanser och vägleda ditt tillvägagångssätt i kontakten med myndigheter, i kontroll av kontrakt, i sökandet av lokaler etc. Vi blir ditt värdefulla stöd i bedömningen av Kina som marknad.

Aros Kinakonsult grundades år 1998 i Västerås av Sandy Li Shenzhi.